Warsztaty

PIĄTEK

22 września 2023

KURSY I WARSZTATY

11.00-12.00
Cześć teoretyczna
12.00-18.00
Cześć praktyczna
KURS
Techniki operacji przeciwjaskrowych: implantacji przetoki filtrującej Preserflo

Prowadzący: dr n. med. Paweł Lipowski
Maksymalna liczba uczestników: 12 osób
*Opłata za kurs obejmuje udział w części teoretycznej i praktycznej

9.30-12.40

23 września 2023

SOBOTA

9.30-10.55
Wykłady
SESJA IV
Chirurgia witreoretinalna

Prezydium:
prof. dr hab. n. med. Jakub J. Kałużny
prof. dr hab. n. med. Katarzyna Michalska-Małecka

prof. dr hab. n. med. Jerzy Nawrocki
prof. dr hab. n. med. Katarzyna Nowomiejska
prof. dr hab. n. med. Marcin Stopa

9.30-9.38
IV/1 Otwory warstwowe klasyfikacja i leczenie
prof. dr hab. n. med. Jerzy Nawrocki, dr n. med. Zofia Nawrocka, prof. dr hab. n. med. Zofia Anna Nawrocka

Gabinet Okulistyczny OKULISTYKA NAWROCCY, Klinika Okulistyczna Jasne Błonia, Łódź

9.38-9.48
IV/2 Nowoczesne podejście do małoinwazyjnej chirurgii witreoretinalnej
prof. dr hab. n. med. Katarzyna Michalska-Małecka

Katedra i Klinika Okulistyki, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne GUMed, Gdańsk
Partner wykładu: 

9.48-9.56
IV/3 Otwory w plamce bez użycia gazu
prof. dr hab. n. med. Marcin Stopa, dr Anna Urbańska, dr
Maksym Ciesielski, dr n. med. Piotr Rakowicz  
Klinika Chorób Oczu, Katedry Chorób Oczu i Optometrii, Poznań
Szpital Kliniczny im. H. Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. K.
Marcinkowskiego w Poznaniu

 

9.56-10.04
IV/4 Witrektomia w odwarstwieniu siatkówki w przebiegu szczeliny błony naczyniowej
prof. dr hab. n. med. Katarzyna Nowomiejska

Katedra i Klinika Okulistyki Ogólnej i Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

10.04-10.12
IV/5 Zastosowanie implantów plamkowych w leczeniu rozwarstwienia siatkówki w
wysokiej krótkowzroczności
prof. dr hab. n. med. Jakub J. Kałużny1,2, dr Przemysław
Zabel
1,3
1Katedra Badania Narządów Zmysłów, Collegium Medicum, UMK,
Bydgoszcz,

2Klinika Okulistyczna „Oftalmika”, Bydgoszcz,

3Klinika Chorób Oczu, Collegium Medicum, UMK, Bydgoszcz

10.12-10.20
IV/6 Rola witrektomii z dostępu tylnego w leczeniu komplikacji chirurgii przedniego odcinka
dr hab. n. med. Rafał Leszczyński1 , dr n. med. Sebastian Sirek1,2 ,  dr Marek Sosnowski1, dr n. med. Tomasz Wilczyński1, dr Aleksandra Górska1,2, dr Anna Lorenc1,2, dr Katarzyna Kowalska1,2, prof. dr hab. n. med. Ewa Mrukwa-Kominek1,2
1Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. Kornela Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
2Klinika Okulistyki Katedry Okulistyki Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

10.20-10.28
IV/7 Witrektomia w przedarciach olbrzymich siatkówki.
dr n. med. Joanna Murawska, prof. dr hab. n. med. Katarzyna Michalska-Małecka

Katedra i Klinika Okulistyki, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne GUMed, Gdańsk

10.28-10.37
V/8 SeeLuma – fully digital visualization platform
Prof. Dr. Siegfried Priglinger

Ludwig-Maximilians-University of Munich, München
Wykład online
Partner wykładu:   

10.37-10.55
DYSKUSJA

10.55-11.15
Przerwa kawowa
11.15-13.07
Wykłady
SESJA V
Choroby siatkówki

Prezydium:
prof. dr hab. n. med. Marta Misiuk-Hojło
Prof. Goran Petrovski

prof. dr hab. n. med. Bożena Romanowska-Dixon
dr hab. n. med. Anna Matysik-Woźniak

11.15-11.23
V/1 AI in diebetic retinopathy
Prof. Goran Petrovski

Department of Ophthalmology and Center of Eye Research, University of Oslo

11.23-11.31
V/2 Gene therapy for DR
Dr. Leila Vajzovic

Duke Eye Center – Durham, NC
Duke Eye Center South Durham –
 Durham, NC
Wykład online

11.31-11.39
V/3 Arteritis temporalis – współczesne metody postępowania
prof. dr hab. n. med. Marta Misiuk-Hojło

Katedra i Klinika Okulistyki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

11.39-11.47
V/4 Postępowanie w przerzutach- najczęstszych złośliwych nowotworach wewnątrzgałkowych
prof. dr hab. n. med. Bożena Romanowska-Dixon

Katedra Okulistyki UJCM, Kraków
Klinika Okulistyki Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

11.47-11.55
V/5 Różne oblicza zaniku siatkówki
dr hab. n. med. Anna Matysik-Woźniak, prof. dr hab. n. med. Robert Rejdak

Katedra i Klinika Okulistyki Ogólnej i Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

11.55-12.05
V/6 Aflibercept w schemacie T&E – indywidualizacja terapii nAMD w odstępach do 16 tygodni
dr n. med. Dorota Śpiewak2, dr n. med. Łukasz Drzyzga2, dr hab. n. med. Mariola Dorecka1,2, prof. dr hab. n. med. Dorota Wyględowska-Promieńska1,2

1Klinika Okulistyki Katedry Okulistyki WNMK Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
2Oddział Okulistyki Dorosłych, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. med. K. Gibińskiego SUM w Katowicach
Partner wykładu:    

12.05-12.15
V/7 Jak osiągnąć dobre wyniki leczenia pacjenta z DME w programie lekowym?
prof. dr hab. n. med. Katarzyna Michalska-Małecka, dr Zofia Janicka
Katedra i Klinika Okulistyki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Klinika Okulistyki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Partner wykładu:     

12.15-12.23
V/8 Chirurgiczne leczenie powikłań retinopatii cukrzycowej
prof. dr hab. n. med. Robert Rejdak
Klinika Okulistyki Ogólnej i Katedra Okulistyki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

12.23-12.31
V/9 Wytyczne terapii DME wg Stowarzyszenia Chirurgów Okulistów Polskich
dr hab. n. med. Małgorzata Figurska

Klinika Okulistyki Wojskowego Instytutu Medycznego, Warszawa
Wykład online

12.31-12.41
 V/10 Vabysmo-wielomiesięczne doświadczenia kliniczne z podawaniem farycymabu w nAMD i DME’’
dr n. med. Iwona Partyka

Klinika Okulistyczna OPTEGRA, Warszawa
Partner wykładu:     

12.41-12.49
V/11 Efekty  leczenia zaćmy u pacjentów leczonych z powodu neowaskularnej postaci zwyrodnienia plamki żółtej związanego z wiekiem (nAMD)
dr n. med. Paulina Glasner, prof. dr hab. n. med. Katarzyna Michalska-Małecka

Katedra i Klinika Okulistyki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Klinika Okulistyki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

12.49-12.57
V/12 Morfologia plamki skrajnych wcześniaków w badaniu optycznej koherentnej tomografii siatkówki
dr n. med. Agnieszka Waśkowska

Katedra i Klinika Okulistyki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Klinika Okulistyki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

12.57-13.07
DYSKUSJA

ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

13.07-14.00
LUNCH
22-23.09.23

II Baltic Eye Meeting

QR Code


Organizator

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
ul. Dębinki 7,80-952 Gdańsk
tel.: (58) 349 20 00
https://uck.pl/
info@uck.gda.pl


Współorganizator

Fundacja na Rzecz Rozwoju Nauki i Medycyny
ul. Sokolnicza 5 lok. 79, 53-676 Wrocław
www.fundacjanauki.pl
fundacja@fundacjanauki.pl

Biuro Organizacji Konferencji

InspireCongress sp. z o.o.
ul. Sokolnicza 5 lok. 79, 53-676 Wrocław
tel.: +48 71 780 90 52
www.inspirecongress.pl
biuro@inspirecongress.pl

Top