Program naukowy konferencji

Stan na dzień 31.08.2023
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie.
13.00-18.25

22 września 2023

PIĄTEK

13.00-13.10
Oficjalne Otwarcie Konferencji
13.10-14.20
Wykłady
SESJA I
Choroby rogówki

Prezydium:
prof. dr hab. n. med. Piotr Jurowski
Prof. Dr. Özlem Evren Kemer
prof. dr hab. n. med. Ewa Mrukwa-Kominek
Prof. Anna Maria Roszkowska
dr hab. n. med. Dariusz Dobrowolski

13:10-13:18
I/1 Pearls of endothelial keratoplasty – DMEK or PDEK?
Prof. Dr. Özlem Evren Kemer

University of Health Sciences, Ankara City Hospital, Turcja

13:18-13:26
I/2 Selektywne przeszczepy warstwy Bowmana rogówki w leczeniu troficznych owrzodzeń rogówki. Nowy kierunek w keratoplastyce
prof. dr hab. n. med. Piotr Jurowski, dr Diana Wyroślak-Bednarek

Klinika Okulistyki i Rehabilitacji Wzroku, II Katedra Chorób Oczu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

13:26-13:34
I/3 Anomalia Petersa w kontekście rokowania przeszczepu
dr hab. n. med. Dariusz Dobrowolski
Katedra i Oddział Kliniczny Okulistyki Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Katowice
Oddział Okulistyczny, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach
Oddział Okulistyczny, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary, Centrum Urazowe Sosnowiec

13.34-13.42
I/4 Theranostic-guidedcorneal cross-linking: Preliminary outcome of the multicenter clinical trial ARGO
Prof. Anna Maria Roszkowska

Associate Professor of Ophthalmology Department of Biomedical and Dental Sciences and Morphofunctional Imaging, University of Messina, Italy

13.42-13.50
I/5 Zastosowanie przeszczepów warstwowych przednich w leczeniu schorzeń rogówki
prof. dr hab. n. med. Ewa Mrukwa-Kominek

Klinika Okulistyki Katedry Okulistyki WNMK Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Oddział Okulistyki Dorosłych, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. med. K. Gibińskiego SUM w Katowicach

13.50-13.58
I/6 Implantacja soczewki open sky w przeszczepie drążącym – alternatywne rozwiązania
prof. dr hab. n. med. Dorota Wyględowska-Promieńska1,2, dr n. med. Łukasz Drzyzga2, dr n. med. Dorota Śpiewak2, dr hab. n. med. Mariola Dorecka1,2

1Klinika Okulistyki Katedry Okulistyki WNMK Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
2Oddział Okulistyki Dorosłych, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. med. K. Gibińskiego SUM w Katowicach

13.58-14.06
I/7 Jaskra po przeszczepieniu rogówki
dr n. med. Ewelina Serkies-Minuth, prof. dr hab. n. med. Katarzyna Michalska-Małecka

Katedra i Klinika Okulistyki, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne GUMed, Gdańsk

14.06-14.20       
DYSKUSJA 

14.20-15.40
LUNCH
15.40-16.55
Wykłady
SESJA II
Chirurgia odcinka przedniego - zaćma

Prezydium:
prof. dr hab. n. med. Katarzyna Michalska-Małecka
prof. dr hab. n. med. Robert Rejdak

prof. dr hab. n. med. Jacek P. Szaflik
prof. dr hab. n. med. Dorota Wyględowska-Promieńska

15.40-15.48
II/1 Niestandardowe techniki usuwania soczewki w trudnych przypadkach jaskry
dr hab. n. med. Mariola Dorecka1, dr n. med. Tomasz Wilczyński2, prof. dr hab. n. med. Dorota Wyględowska- Promieńska1,2, dr n.med. Wojciech Maruszczyk2, dr n.med. Dorota Śpiewak2

1Klinika Okulistyki Katedry Okulistyki, WNM w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
2Oddział Okulistyki Dorosłych, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. Prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

15.48-16.08
II/2 Jak przeciwdziałać antybiotykoodporności w codziennej praktyce oraz nowoczesne podejście w postępowaniu pooperacyjnym zaćmy
prof. dr hab. n. med. Robert Rejdak  

Klinika Okulistyki Ogólnej i Katedra Okulistyki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Partner wykładu: 

16.08-16.16
II/3 Operacja zaćmy w kontekście witrektomii
prof. dr hab. n. med. med. Jerzy Mackiewicz

Klinika Chirurgii Siatkówki i Ciała Szklistego Katedry Okulistyki UM w Lublinie
Wykład online

16.16-16.26
II/4 Czy zastosowanie soczewek hydrofobowych przynosi korzyści pacjentom?
prof. dr hab. n. med. Jacek P. Szaflik
Katedra i Klinika Okulistyki Wydziału Lekarskiego, Warszawski Uniwersytet Medyczny,
Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny,
Centrum Mikrochirurgii Oka LASER, Warszawa

Partner wykładu:   

16.26-16.36
II/5 Jaką soczewkę wewnątrzgałkową wybrać?
dr n. med. Mateusz Ślizień

Katedra i Klinika Okulistyki, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne GUMed, Gdańsk

Partner wykładu:   

16.36-16.46
II/6 Aberracje sferyczne w chirurgii zaćmy – nowy typ soczewek wewnątrzgałkowych
dr Adam Załoga, prof. dr hab. n. med. Katarzyna Michalska-Małecka, dr n. med. Paweł Lipowski

Klinika Okulistyki, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne GUMed, Gdańsk

Partner wykładu:  

16.46 – 16.55
DYSKUSJA

16.55-17.00
Przerwa
17.00-17.55
Wykłady
SESJA III
Jaskra

Prezydium:
prof. dr hab. n. med. Bożena Romanowska-Dixon
prof. dr hab. n. med. Jacek P. Szaflik
dr. n. med. Andrzej Gębka

dr n.med. Paweł Lipowski

17.00-17.05
III/2 Scanning laser  pseudo true color imaging with three laser Optos
Prof. William R. Freeman1,2, Dr. Anna Heinke1

1Jacobs Retina Center, Shiley Eye Institute, Department of Ophthalmology at University of California San Diego , USA
2Department of Electrical and Computer Engineering at University of California San Diego, USA

Wykład online

17.05-17.13
III/1 Faricimab for resistant wet AMD
Prof. William R. Freeman1,2, Dr. Ines Nagel1, Dr. Anna Heinke1

1Jacobs Retina Center, Shiley Eye Institute, Department of Ophthalmology at University of California San Diego , USA
2Department of Electrical and Computer Engineering at University of California San Diego, USA
Wykład online

17.13-17.21
III/3 Case studies of faricimab in patients with highly resistant CNV and DME 
Dr. Anna Heinke 

Jacobs Retina Center, Shiley Eye Institute, Department of Ophthalmology at University of California San Diego , USA
Wykład online

17.21-17.29
III/4 MIGS, MIBS i BAGS – o co w tym wszystkim chodzi? Współczesna chirurgia jaskry.
prof. dr hab. n. med. Jacek P. Szaflik

Katedra i Klinika Okulistyki Wydziału Lekarskiego, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Centrum Mikrochirurgii Oka LASER, Warszawa

17.29-17.37
III/5
Preserflo – system sztucznej przetoki filtracyjnej w leczeniu operacyjnym jaskry
dr n. med. Paweł Lipowski
, dr Kais Mohaissen prof. dr hab. n. med. Katarzyna Michalska-Małecka

Katedra i Klinika Okulistyki, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne GUMed, Gdańsk

17.37-17.45
III/6 Miejsce chirurgii witreoretinalnej w leczeniu jaskry wtórnej.
dr n. med. Andrzej Gębka

Katedra i Klinika Okulistyki, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne GUMed, Gdańsk

17.45 – 17.55
DYSKUSJA

17.55-18:25
Przerwa kawowa
ZAKOŃCZENIE PIERWSZEGO DNIA KONFERENCJI
9.30-12.40

23 września 2023

SOBOTA

9.30-10.55
Wykłady
SESJA IV
Chirurgia witreoretinalna

Prezydium:
prof. dr hab. n. med. Jakub J. Kałużny
prof. dr hab. n. med. Katarzyna Michalska-Małecka

prof. dr hab. n. med. Jerzy Nawrocki
prof. dr hab. n. med. Katarzyna Nowomiejska
prof. dr hab. n. med. Marcin Stopa

9.30-9.38
IV/1 Otwory warstwowe klasyfikacja i leczenie
prof. dr hab. n. med. Jerzy Nawrocki, dr n. med. Zofia Nawrocka, prof. dr hab. n. med. Zofia Anna Nawrocka

Gabinet Okulistyczny OKULISTYKA NAWROCCY, Klinika Okulistyczna Jasne Błonia, Łódź

9.38-9.48
IV/2 Nowoczesne podejście do małoinwazyjnej chirurgii witreoretinalnej
prof. dr hab. n. med. Katarzyna Michalska-Małecka

Katedra i Klinika Okulistyki, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne GUMed, Gdańsk
Partner wykładu: 

9.48-9.56
IV/3 Otwory w plamce bez użycia gazu
prof. dr hab. n. med. Marcin Stopa, dr Anna Urbańska, dr
Maksym Ciesielski, dr n. med. Piotr Rakowicz  
Klinika Chorób Oczu, Katedry Chorób Oczu i Optometrii, Poznań
Szpital Kliniczny im. H. Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. K.
Marcinkowskiego w Poznaniu

 

9.56-10.04
IV/4 Witrektomia w odwarstwieniu siatkówki w przebiegu szczeliny błony naczyniowej
prof. dr hab. n. med. Katarzyna Nowomiejska

Katedra i Klinika Okulistyki Ogólnej i Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

10.04-10.12
IV/5 Zastosowanie implantów plamkowych w leczeniu rozwarstwienia siatkówki w
wysokiej krótkowzroczności
prof. dr hab. n. med. Jakub J. Kałużny1,2, dr Przemysław
Zabel
1,3
1Katedra Badania Narządów Zmysłów, Collegium Medicum, UMK,
Bydgoszcz,

2Klinika Okulistyczna „Oftalmika”, Bydgoszcz,

3Klinika Chorób Oczu, Collegium Medicum, UMK, Bydgoszcz

10.12-10.20
IV/6 Rola witrektomii z dostępu tylnego w leczeniu komplikacji chirurgii przedniego odcinka
dr hab. n. med. Rafał Leszczyński1 , dr n. med. Sebastian Sirek1,2 ,  dr Marek Sosnowski1, dr n. med. Tomasz Wilczyński1, dr Aleksandra Górska1,2, dr Anna Lorenc1,2, dr Katarzyna Kowalska1,2, prof. dr hab. n. med. Ewa Mrukwa-Kominek1,2
1Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. Kornela Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
2Klinika Okulistyki Katedry Okulistyki Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

10.20-10.28
IV/7 Witrektomia w przedarciach olbrzymich siatkówki.
dr n. med. Joanna Murawska, prof. dr hab. n. med. Katarzyna Michalska-Małecka

Katedra i Klinika Okulistyki, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne GUMed, Gdańsk

10.28-10.37
V/8 SeeLuma – fully digital visualization platform
Prof. Dr. Siegfried Priglinger

Ludwig-Maximilians-University of Munich, München
Wykład online
Partner wykładu:   

10.37-10.55
DYSKUSJA

10.55-11.15
Przerwa kawowa
11.15-13.07
Wykłady
SESJA V
Choroby siatkówki

Prezydium:
prof. dr hab. n. med. Marta Misiuk-Hojło
Prof. Goran Petrovski

prof. dr hab. n. med. Bożena Romanowska-Dixon
dr hab. n. med. Anna Matysik-Woźniak

11.15-11.23
V/1 AI in diebetic retinopathy
Prof. Goran Petrovski

Department of Ophthalmology and Center of Eye Research, University of Oslo

11.23-11.31
V/2 Gene therapy for DR
Dr. Leila Vajzovic

Duke Eye Center – Durham, NC
Duke Eye Center South Durham –
 Durham, NC
Wykład online

11.31-11.39
V/3 Arteritis temporalis – współczesne metody postępowania
prof. dr hab. n. med. Marta Misiuk-Hojło

Katedra i Klinika Okulistyki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

11.39-11.47
V/4 Postępowanie w przerzutach- najczęstszych złośliwych nowotworach wewnątrzgałkowych
prof. dr hab. n. med. Bożena Romanowska-Dixon

Katedra Okulistyki UJCM, Kraków
Klinika Okulistyki Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

11.47-11.55
V/5 Różne oblicza zaniku siatkówki
dr hab. n. med. Anna Matysik-Woźniak, prof. dr hab. n. med. Robert Rejdak

Katedra i Klinika Okulistyki Ogólnej i Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

11.55-12.05
V/6 Aflibercept w schemacie T&E – indywidualizacja terapii nAMD w odstępach do 16 tygodni
dr n. med. Dorota Śpiewak2, dr n. med. Łukasz Drzyzga2, dr hab. n. med. Mariola Dorecka1,2, prof. dr hab. n. med. Dorota Wyględowska-Promieńska1,2

1Klinika Okulistyki Katedry Okulistyki WNMK Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
2Oddział Okulistyki Dorosłych, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. med. K. Gibińskiego SUM w Katowicach
Partner wykładu:    

12.05-12.15
V/7 Jak osiągnąć dobre wyniki leczenia pacjenta z DME w programie lekowym?
prof. dr hab. n. med. Katarzyna Michalska-Małecka, dr Zofia Janicka
Katedra i Klinika Okulistyki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Klinika Okulistyki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Partner wykładu:     

12.15-12.23
V/8 Chirurgiczne leczenie powikłań retinopatii cukrzycowej
prof. dr hab. n. med. Robert Rejdak
Klinika Okulistyki Ogólnej i Katedra Okulistyki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

12.23-12.31
V/9 Wytyczne terapii DME wg Stowarzyszenia Chirurgów Okulistów Polskich
dr hab. n. med. Małgorzata Figurska

Klinika Okulistyki Wojskowego Instytutu Medycznego, Warszawa
Wykład online

12.31-12.41
 V/10 Vabysmo-wielomiesięczne doświadczenia kliniczne z podawaniem farycymabu w nAMD i DME’’
dr n. med. Iwona Partyka

Klinika Okulistyczna OPTEGRA, Warszawa
Partner wykładu:     

12.41-12.49
V/11 Efekty  leczenia zaćmy u pacjentów leczonych z powodu neowaskularnej postaci zwyrodnienia plamki żółtej związanego z wiekiem (nAMD)
dr n. med. Paulina Glasner, prof. dr hab. n. med. Katarzyna Michalska-Małecka

Katedra i Klinika Okulistyki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Klinika Okulistyki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

12.49-12.57
V/12 Morfologia plamki skrajnych wcześniaków w badaniu optycznej koherentnej tomografii siatkówki
dr n. med. Agnieszka Waśkowska

Katedra i Klinika Okulistyki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Klinika Okulistyki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

12.57-13.07
DYSKUSJA

ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

13.07-14.00
LUNCH
22-23.09.23

II Baltic Eye Meeting

QR Code


Organizator

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
ul. Dębinki 7,80-952 Gdańsk
tel.: (58) 349 20 00
https://uck.pl/
info@uck.gda.pl


Współorganizator

Fundacja na Rzecz Rozwoju Nauki i Medycyny
ul. Sokolnicza 5 lok. 79, 53-676 Wrocław
www.fundacjanauki.pl
fundacja@fundacjanauki.pl

Biuro Organizacji Konferencji

InspireCongress sp. z o.o.
ul. Sokolnicza 5 lok. 79, 53-676 Wrocław
tel.: +48 71 780 90 52
www.inspirecongress.pl
biuro@inspirecongress.pl

Top