PIĄTEK

22 września 2023

KURSY I WARSZTATY

11.00-12.00
Cześć teoretyczna
12.00-18.00
Cześć praktyczna
KURS
Techniki operacji przeciwjaskrowych: implantacji przetoki filtrującej Preserflo

Prowadzący: dr n. med. Paweł Lipowski
Maksymalna liczba uczestników: 12 osób
*Opłata za kurs obejmuje udział w części teoretycznej i praktycznej