13.00-18.25

22 września 2023

PIĄTEK

13.00-13.10
Oficjalne Otwarcie Konferencji
13.10-14.20
Wykłady
SESJA I
Choroby rogówki

Prezydium:
prof. dr hab. n. med. Piotr Jurowski
Prof. Dr. Özlem Evren Kemer
prof. dr hab. n. med. Ewa Mrukwa-Kominek
Prof. Anna Maria Roszkowska
dr hab. n. med. Dariusz Dobrowolski

13:10-13:18
I/1 Pearls of endothelial keratoplasty – DMEK or PDEK?
Prof. Dr. Özlem Evren Kemer

University of Health Sciences, Ankara City Hospital, Turcja

13:18-13:26
I/2 Selektywne przeszczepy warstwy Bowmana rogówki w leczeniu troficznych owrzodzeń rogówki. Nowy kierunek w keratoplastyce
prof. dr hab. n. med. Piotr Jurowski, dr Diana Wyroślak-Bednarek

Klinika Okulistyki i Rehabilitacji Wzroku, II Katedra Chorób Oczu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

13:26-13:34
I/3 Anomalia Petersa w kontekście rokowania przeszczepu
dr hab. n. med. Dariusz Dobrowolski
Katedra i Oddział Kliniczny Okulistyki Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Katowice
Oddział Okulistyczny, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach
Oddział Okulistyczny, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary, Centrum Urazowe Sosnowiec

13.34-13.42
I/4 Theranostic-guidedcorneal cross-linking: Preliminary outcome of the multicenter clinical trial ARGO
Prof. Anna Maria Roszkowska

Associate Professor of Ophthalmology Department of Biomedical and Dental Sciences and Morphofunctional Imaging, University of Messina, Italy

13.42-13.50
I/5 Zastosowanie przeszczepów warstwowych przednich w leczeniu schorzeń rogówki
prof. dr hab. n. med. Ewa Mrukwa-Kominek

Klinika Okulistyki Katedry Okulistyki WNMK Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Oddział Okulistyki Dorosłych, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. med. K. Gibińskiego SUM w Katowicach

13.50-13.58
I/6 Implantacja soczewki open sky w przeszczepie drążącym – alternatywne rozwiązania
prof. dr hab. n. med. Dorota Wyględowska-Promieńska1,2, dr n. med. Łukasz Drzyzga2, dr n. med. Dorota Śpiewak2, dr hab. n. med. Mariola Dorecka1,2

1Klinika Okulistyki Katedry Okulistyki WNMK Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
2Oddział Okulistyki Dorosłych, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. med. K. Gibińskiego SUM w Katowicach

13.58-14.06
I/7 Jaskra po przeszczepieniu rogówki
dr n. med. Ewelina Serkies-Minuth, prof. dr hab. n. med. Katarzyna Michalska-Małecka

Katedra i Klinika Okulistyki, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne GUMed, Gdańsk

14.06-14.20       
DYSKUSJA 

14.20-15.40
LUNCH
15.40-16.55
Wykłady
SESJA II
Chirurgia odcinka przedniego - zaćma

Prezydium:
prof. dr hab. n. med. Katarzyna Michalska-Małecka
prof. dr hab. n. med. Robert Rejdak

prof. dr hab. n. med. Jacek P. Szaflik
prof. dr hab. n. med. Dorota Wyględowska-Promieńska

15.40-15.48
II/1 Niestandardowe techniki usuwania soczewki w trudnych przypadkach jaskry
dr hab. n. med. Mariola Dorecka1, dr n. med. Tomasz Wilczyński2, prof. dr hab. n. med. Dorota Wyględowska- Promieńska1,2, dr n.med. Wojciech Maruszczyk2, dr n.med. Dorota Śpiewak2

1Klinika Okulistyki Katedry Okulistyki, WNM w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
2Oddział Okulistyki Dorosłych, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. Prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

15.48-16.08
II/2 Jak przeciwdziałać antybiotykoodporności w codziennej praktyce oraz nowoczesne podejście w postępowaniu pooperacyjnym zaćmy
prof. dr hab. n. med. Robert Rejdak  

Klinika Okulistyki Ogólnej i Katedra Okulistyki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Partner wykładu: 

16.08-16.16
II/3 Operacja zaćmy w kontekście witrektomii
prof. dr hab. n. med. med. Jerzy Mackiewicz

Klinika Chirurgii Siatkówki i Ciała Szklistego Katedry Okulistyki UM w Lublinie
Wykład online

16.16-16.26
II/4 Czy zastosowanie soczewek hydrofobowych przynosi korzyści pacjentom?
prof. dr hab. n. med. Jacek P. Szaflik
Katedra i Klinika Okulistyki Wydziału Lekarskiego, Warszawski Uniwersytet Medyczny,
Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny,
Centrum Mikrochirurgii Oka LASER, Warszawa

Partner wykładu:   

16.26-16.36
II/5 Jaką soczewkę wewnątrzgałkową wybrać?
dr n. med. Mateusz Ślizień

Katedra i Klinika Okulistyki, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne GUMed, Gdańsk

Partner wykładu:   

16.36-16.46
II/6 Aberracje sferyczne w chirurgii zaćmy – nowy typ soczewek wewnątrzgałkowych
dr Adam Załoga, prof. dr hab. n. med. Katarzyna Michalska-Małecka, dr n. med. Paweł Lipowski

Klinika Okulistyki, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne GUMed, Gdańsk

Partner wykładu:  

16.46 – 16.55
DYSKUSJA

16.55-17.00
Przerwa
17.00-17.55
Wykłady
SESJA III
Jaskra

Prezydium:
prof. dr hab. n. med. Bożena Romanowska-Dixon
prof. dr hab. n. med. Jacek P. Szaflik
dr. n. med. Andrzej Gębka

dr n.med. Paweł Lipowski

17.00-17.05
III/2 Scanning laser  pseudo true color imaging with three laser Optos
Prof. William R. Freeman1,2, Dr. Anna Heinke1

1Jacobs Retina Center, Shiley Eye Institute, Department of Ophthalmology at University of California San Diego , USA
2Department of Electrical and Computer Engineering at University of California San Diego, USA

Wykład online

17.05-17.13
III/1 Faricimab for resistant wet AMD
Prof. William R. Freeman1,2, Dr. Ines Nagel1, Dr. Anna Heinke1

1Jacobs Retina Center, Shiley Eye Institute, Department of Ophthalmology at University of California San Diego , USA
2Department of Electrical and Computer Engineering at University of California San Diego, USA
Wykład online

17.13-17.21
III/3 Case studies of faricimab in patients with highly resistant CNV and DME 
Dr. Anna Heinke 

Jacobs Retina Center, Shiley Eye Institute, Department of Ophthalmology at University of California San Diego , USA
Wykład online

17.21-17.29
III/4 MIGS, MIBS i BAGS – o co w tym wszystkim chodzi? Współczesna chirurgia jaskry.
prof. dr hab. n. med. Jacek P. Szaflik

Katedra i Klinika Okulistyki Wydziału Lekarskiego, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Centrum Mikrochirurgii Oka LASER, Warszawa

17.29-17.37
III/5
Preserflo – system sztucznej przetoki filtracyjnej w leczeniu operacyjnym jaskry
dr n. med. Paweł Lipowski
, dr Kais Mohaissen prof. dr hab. n. med. Katarzyna Michalska-Małecka

Katedra i Klinika Okulistyki, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne GUMed, Gdańsk

17.37-17.45
III/6 Miejsce chirurgii witreoretinalnej w leczeniu jaskry wtórnej.
dr n. med. Andrzej Gębka

Katedra i Klinika Okulistyki, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne GUMed, Gdańsk

17.45 – 17.55
DYSKUSJA

17.55-18:25
Przerwa kawowa
ZAKOŃCZENIE PIERWSZEGO DNIA KONFERENCJI